top of page

Projekt “Europa: meine Wahl”

 

Německý spolek Bürger Europas e.V. nás již podruhé oslovil, aby se SGUN společně s německými spolky z dalších šesti členských států EU – Bulharska, Německa, Lotyšska, Litvy, Polska a Slovenska podílel na mezinárodním projektu “EUROPA: MEINE WAHL”.

Německý spolek Bürger Europas e.V., založený v roce 2001, si po celou dobu své existence klade za cíl podpořit a rozšiřovat mezi žáky, studenty i veřejností znalosti a celkové povědomí o EU, zejména o činnosti Evropského parlamentu, pěstovat otevřený dialog s občany a pečovat o aktivní a demokratickou společnost v Evropě.

Tyto strategie sledoval i projekt „Europa: meine Wahl“ probíhající v období 1-6 / 2018, který chtěl zásadně přispět k tomu, aby mladí Evropané posílili svou důvěru k práci Evropského parlamentu a souvisejících institucí při řešení aktuálních klíčových otázek evropské politiky. Projekt byl primárně zaměřen na budoucí prvovoliče do Evropského parlamentu v roce 2019 a věnoval speciální zřetel kromě výše zmiňovaných témat právě problematice Evropského parlamentu, jeho roli v rámci evropského prostoru a také jeho přínosu pro život každého z nás. Zároveň byly zohledněny problémy, které mladé Evropany v současné době nejvíce zajímají.

K tomuto účelu vznikl zábavný interaktivní kvíz o EU “Wer wird Europameister?”, v němž si mohli studenti ze všech participujících zemí ověřit své znalosti a vědomosti o EU.

Za ČR si ve dnech 10. – 11. 5. 2018 vyzkoušela test dvě pražská gymnázia – Gymnázium Jiřího-Gutha Jarkovského a Gymnázium Evolution v Praze.

 

České veřejnosti byl kvíz a celý projekt představen 12. 5. 2018 na konferenci „Europa: Meine Wahl“ v Galerii Lucerna v Paláci Lucerna v Praze, kterou SGUN uspořádal za organizační a finanční podpory několika institucí – Bürger Europas e. V., Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) a Goethe-Institutu Praha.

Všem velmi děkujeme za podporu!

Na konferenci vystoupil koordinátor celého projektu a zástupce spolku Bürger Europas e.V., pan Peter Wolf, jenž představil v dopoledním bloku přednášek a v odpoledních workshopech činnost spolku Bürger Europas e.V. a především kvíz „Wer wird Europameister.“ Všichni účastníci konference obdrželi licenci k tomuto online kvízu.

Dále na konferenci vystoupili poslanci Evropského parlamentu, zástupci SGUNu, NIDV, MŠMT, Goethe Institutu Praha, Evropského domu a Domu zahraniční spolupráce.

Konference byla určena učitelům německého jazyka, dalších cizích jazyků, dějepisu a společenských věd. Přivítali jsme rovněž žáky a studenty ZŠ a SŠ.

Celkem se konference zúčastnilo 65 účastníků – žáků, učitelů a zástupců výše zmiňovaných institucí.

Řečníci konference:

 • Peter Wolf, Bürger Europas e.V.

 • Mgr. Hana Urbanová, PhDr. Marie Müllerová, Ph.D., SGUN

 • Mgr. Alena Faberová, Národní institut pro další vzdělávání

 • PhDr. Marie Černíková, MŠMT

 • Dr. Knuth Noke, Goethe-Institut.

Europoslanci:

 • RNDr. Luděk Niedermayer

 • MUDr. Olga Sehnalová, MBA (videovzkaz)

 témata:

 • Aktuální otázky a problémy EU a Evropského parlamentu

 • European Youth Event 2018, EYE18

 • Formy demokratické spolupráce v Evropě

 • Výhledy a předpoklady pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019

 

Zástupci pilotních škol projektu „Europa: meine Wahl“:

PhDr. Jitka Kendíková, Gymnázium Jiřího-Gutha Jarkovského

Mgr. Jan Teplý, PhDr. Michael Řezáč, Matěj Bíža, Gymnázium Evolution

.

Prezentace institucí na téma „Co nabízíme školám?“:

Martin Pelc, Evropský dům

Mgr. Pavlína Toporská, Dům zahraniční spolupráce

Více o projektu “Europa: meine Wahl” na: https://www.buerger-europas.de/europa-meinewahl-2018/index.html

bottom of page