top of page
Prihláška

Náš tým

Mgr. Markéta Urbanová

urbanovam@sgun.cz;  731 703 526 – předsedkyně, organizace akcí

Mgr. Hana Gottfriedová

hagottfriedova@gmail.com; 723 116 368  – místopředsedkyně, finance SGUN, organizace akcí

Mgr. Marta Cardová

marta.cardova@seznam.cz; 605 238 737 – organizace akcí, web

Mgr. Klára Špačková

klara.spackova@sgun.cz; 723 290 525 – organizace akcí

Mgr. Eva Kokešová

eva.kokesova@sgun.cz; 723 659 640 – organizace akcí

 

ČLENSTVÍ VE SGUNu


Členem SGUNu se může stát učitel němčiny (aprobovaný i budoucí učitel) nebo germanista z
ČR i ze zahraničí, i kterýkoli příznivec německého jazyka, a to kdykoliv během roku.
Členství vzniká vyplněním přihlášky (je ke stažení na našich stránkách, nebo si o ni napište na
adresu gottfriedova@sgun.cz a následným zaplacením členského poplatku (o jeho výši
rozhoduje členské shromáždění SGUN). Poplatek na rok 2024 byl odsouhlasen ve výši 400,-Kč.


Členství trvá daný kalendářní rok, poté (obvykle v únoru) dostanete fakturu na další rok
(pokud není nová faktura zaplacena, Vaše členství automaticky zaniká).
Způsob platby členského příspěvku pro členy SGUNu: na základě faktury, kterou obdržíte po
vyplnění přihlášky, zaplatíte členský poplatek převodem na náš účet.
 
Výhody členství:

  • 1. přednostní informování o konání akcí SGUNu (mailem)

  • 2. sleva z účastnického poplatku na všechny akce SGUNu, včetně DLT a Letní metodicko-jazykové akademie


Svým členstvím však především vyjadřujete, že patříte do skupiny aktivních němčinářů,
kteří se snaží o zlepšení postavení učitelů a jazyků vůbec ve společnosti a ve školách. Každá
instituce (MŠMT, GI Praha, ÖI Brno, velvyslanectví, mezinárodní IDV atd.) se nás na
jednáních ptá, kolik máme členů a jaká skupina učitelů nás tedy podporuje. To také určuje
vážnost naší organizace, tedy jak s námi jednají a zda nás berou vůbec vážně na jednáních,
kdy učitele zastupujeme.


V neposlední řadě jsou pro nás i ostatní učitele cenné veškeré nápady na zlepšení práce
nás všech, různé tipy na práci, metodické informace atd.

Přihláška

Děkujeme za odeslání.

bottom of page