top of page

Vyjádření k návrhu zrušení druhého cizího jazyka

V souvislosti s dotazníkem MŠMT rozeslaným ředitelům škol v rámci debaty o výuce 2. cizího jazyka se na nás obrátila iniciativa sdružení učitelů jazyků s prosbou o předání informací, jak by bylo možné problémy spojené s výukou 2. cizího jazyka řešit, aniž by muselo dojít k jeho zrušení. Této prosbě rádi vycházíme vstříc a doufáme, že tyto informace přispějí k dalšímu prohloubení debaty o výuce 2. cizího jazyka i na Vaší škole.

Považujeme za velmi důležité, aby zůstal 2. cizí jazyk na školách nadále jako povinný předmět. Je ovšem zřejmé, že se přitom neobejdeme bez odborné diskuze, jak a za jakých podmínek lze zajistit kvalitní výuku cizích jazyků a posílit motivaci žáků k aktivnímu zájmu o jejich osvojení.

Mail:

Vážený pane, vážená paní,

obracím se na vás jménem iniciativy sdružení učitelů jazyků (angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny) s informacemi o naší komunikaci s panem ministrem Petrem Gazdíkem ohledně plánu na zrušení povinného dalšího cizího jazyka v základním školství, tj. na základních školách a na nižších stupních gymnázií (https://velke-revize-zv.rvp.cz/).

Jsme si vědomi toho, že zajistit organizaci a kvalitu výuky dalšího cizího jazyka je mnohdy náročné a že některé děti v tomto předmětu zažívají neúspěch, proto jsme panu ministru Gazdíkovi navrhli některé konkrétní kroky, které by mohly k řešení těchto problémů přispět, aniž by bylo nutné další cizí jazyk jako povinný plošně rušit. Tyto návrhy najdete v přiloženém dokumentu, který je zároveň reakcí na interpelaci pana ministra Gazdíka v Poslanecké sněmovně ČR 28.4.2022.

Předem vám děkujeme za čas věnovaný přiloženému návrhu a jsme k dispozici pro příp. upřesnění informací.

Se srdečným pozdravem

Olga Nádvorníková

předsedkyně sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny GallicaReakce sdružení učitelů jazyků na prohlášení pana ministra Petra Gazdíka při interpelaci v
.
Download • 228KB

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, am 14. August 2023 (morgen) in Winterthur (Schweiz) beginnt die Internationale Delegiertenkonferenz (IDK). Folgend sende ich Ihnen die Links für die Vorträge der ID

Goethe-Institut rozjíždí nový projekt Deutsch Plus Tschechien. Jde o projekt, v jehož rámci bychom chtěli najít 20-25 škol v České republice (základní i střední školy), které se angažují v oblasti výu

bottom of page