top of page

Vyjádření k návrhu zrušení druhého cizího jazyka

V souvislosti s dotazníkem MŠMT rozeslaným ředitelům škol v rámci debaty o výuce 2. cizího jazyka se na nás obrátila iniciativa sdružení učitelů jazyků s prosbou o předání informací, jak by bylo možné problémy spojené s výukou 2. cizího jazyka řešit, aniž by muselo dojít k jeho zrušení. Této prosbě rádi vycházíme vstříc a doufáme, že tyto informace přispějí k dalšímu prohloubení debaty o výuce 2. cizího jazyka i na Vaší škole.

Považujeme za velmi důležité, aby zůstal 2. cizí jazyk na školách nadále jako povinný předmět. Je ovšem zřejmé, že se přitom neobejdeme bez odborné diskuze, jak a za jakých podmínek lze zajistit kvalitní výuku cizích jazyků a posílit motivaci žáků k aktivnímu zájmu o jejich osvojení.

Mail:

Vážený pane, vážená paní,

obracím se na vás jménem iniciativy sdružení učitelů jazyků (angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny) s informacemi o naší komunikaci s panem ministrem Petrem Gazdíkem ohledně plánu na zrušení povinného dalšího cizího jazyka v základním školství, tj. na základních školách a na nižších stupních gymnázií (https://velke-revize-zv.rvp.cz/).

Jsme si vědomi toho, že zajistit organizaci a kvalitu výuky dalšího cizího jazyka je mnohdy náročné a že některé děti v tomto předmětu zažívají neúspěch, proto jsme panu ministru Gazdíkovi navrhli některé konkrétní kroky, které by mohly k řešení těchto problémů přispět, aniž by bylo nutné další cizí jazyk jako povinný plošně rušit. Tyto návrhy najdete v přiloženém dokumentu, který je zároveň reakcí na interpelaci pana ministra Gazdíka v Poslanecké sněmovně ČR 28.4.2022.

Předem vám děkujeme za čas věnovaný přiloženému návrhu a jsme k dispozici pro příp. upřesnění informací.

Se srdečným pozdravem

Olga Nádvorníková

předsedkyně sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny GallicaReakce sdružení učitelů jazyků na prohlášení pana ministra Petra Gazdíka při interpelaci v
.
Download • 228KB

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Deutschlehrertag 2024 - přihlašování

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Spolek germanistů a učitelů němčiny (SGUN) vás srdečně zve na letošní Den učitelů německého jazyka (DLT), který se uskuteční 23. března 2024 v Praze. Čeká Vás úvodní

ČLENSTVÍ VE SGUNu

Členem SGUNu se může stát učitel němčiny (aprobovaný i budoucí učitel) nebo germanista z ČR i ze zahraničí, i kterýkoli příznivec německého jazyka, a to kdykoliv během roku. Členství vzniká vyplněním

Tschechische Fremdsprachenassistenten

Toto je nabídka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Referat 33 des SMK bittet um die Unterstützung des MŠMT bei der Gewinnung tschechischer Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassis

bottom of page