top of page

Kdo jsme

Spolek germanistů a učitelů němčiny (SGUN) sdružuje učitele němčiny, germanisty a metodiky německého jazyka. Zprostředkovává výměnu názorů mezi učiteli v ČR a spolupracuje s partnerskými institucemi v německy mluvících zemích.

Členství

Členem SGUNu se může stát (aprobovaný i budoucí) učitel němčiny, germanista z ČR i ze zahraničí nebo kterýkoliv příznivec německého jazyka, a to kdykoliv během roku.

o nas

Kdo jsme

 • jsme nezisková organizace sdružující učitele němčiny, germanisty a metodiky německého jazyka

 • podporujeme snahy o zvýšení úrovně výuky německého jazyka na všech typech škol

 • zprostředkováváme výměnu názorů a zkušeností mezi učiteli v ČR

 • spolupracuje s partnerskými pracovišti a školami v zahraničí

 • Vzdělávací semináře a workshopy s akreditací MŠMT

 • Den učitelů němčiny (DLT)

 • Letní metodicko-jazykovou akademii

 • Setkávání učitelů, výměnu zkušeností a informací

 • Soutěže pro žáky a učitele základních a středních škol

 • Projekty

 • Odborné poradenství

 • Metodické materiály ke stažení (pro členy SGUNu)

V Lustgarten
bottom of page