top of page

Petice za zachování druhého cizího jazyka na ZŠ

Plánovaná reforma rámcových vzdělávacích programů pro základní školy předpokládá – kromě dalších zásadních změn – převedení druhého („dalšího“) cizího jazyka v základním vzdělávání, tj. na základních školách a nižším stupni víceletých gymnázií, mezi tzv. povinně volitelné předměty. Školy by měly povinnost další cizí jazyk žákům nabídnout, ale pokud by se nepřihlásil dostatečný počet zájemců, předmět by se nevyučoval.


Považujeme tento krok za nekoncepční a proto byla dne 4.4.2022 spuštěna petiční akce https://e-petice.cz/petitions/petice-pro-zachovani-dalsiho-ciziho-jazyka-v-zakladnim-skolstvi-jako-povinneho-predmetu.html na podporu zachování povinného dalšího cizího jazyka v základním školství; petice bude ukončena 20.4.2022, den před uzavřením možnosti připomínkování návrhu Revize.


Rádi bychom vás požádali o podepsání petice a uveřejnění této informace, včetně přiložených argumentů, a jsme k dispozici pro případné upřesnění (viz seznam kontaktů pro média na konci textu).


Současně je možné se vyjádřit konkrétně k revizím zde: https://velke-revize-zv.rvp.cz/…-se

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Akce je již opravdu za dveřmi, proto ještě jednou základní fakta: Sejdeme se v sobotu 25. 3. 2023 Akce se letos koná na ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky Uhelný trh 425/4, 110 00 Praha 1

Členem SGUNu se může stát učitel němčiny (aprobovaný i budoucí učitel) nebo germanista z ČR i ze zahraničí, i kterýkoli příznivec německého jazyka, a to kdykoliv během roku. Členství vzniká vyplnění

bottom of page