top of page

ČLENSTVÍ VE SGUNu

Členem SGUNu se může stát učitel němčiny (aprobovaný i budoucí učitel) nebo germanista z ČR i ze zahraničí, i kterýkoli příznivec německého jazyka, a to kdykoliv během roku. Členství vzniká vyplněním přihlášky (je ke stažení na našich stránkách, nebo si o ni napište na adresu kalabkova.sgun@seznam.cz) a následným zaplacením členského poplatku (o jeho výši rozhoduje členské shromáždění SGUN). Poplatek na rok 2023 byl odsouhlasen ve výši 400,- Kč.

Členství trvá pro daný kalendářní rok, poté (obvykle v únoru) dostanete fakturu na další rok (pokud není nová faktura zaplacena, Vaše členství automaticky zaniká).

Způsob platby členského příspěvku pro členy SGUNu: na základě faktury, kterou obdržíte po vyplnění přihlášky, zaplatíte členský poplatek převodem na náš účet.

Výhody členství:

  1. přednostní informování o konání akcí SGUNu (mailem)

  2. sleva z účastnického poplatku na všechny akce SGUNu, včetně DLT a Letní metodicko-jazykové akademie

Svým členstvím však především vyjadřujete, že patříte do skupiny aktivních němčinářů, kteří se snaží o zlepšení postavení učitelů a jazyků vůbec ve společnosti a ve školách. Každá instituce (MŠMT, GI Praha, ÖI Brno, velvyslanectví, mezinárodní IDV atd.) se nás na jednáních ptá, kolik máme členů a jaká skupina učitelů nás tedy podporuje. To také určuje vážnost naší organizace, tedy jak s námi jednají a zda nás berou vůbec vážně na jednáních, kdy učitele zastupujeme.

V neposlední řadě jsou pro nás i ostatní učitele cenné veškeré nápady na zlepšení práce nás všech, různé tipy na práci, metodické informace atd.


PŘIHLÁŠKA_formulář
.docx
Download DOCX • 68KB

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, am 14. August 2023 (morgen) in Winterthur (Schweiz) beginnt die Internationale Delegiertenkonferenz (IDK). Folgend sende ich Ihnen die Links für die Vorträge der ID

Goethe-Institut rozjíždí nový projekt Deutsch Plus Tschechien. Jde o projekt, v jehož rámci bychom chtěli najít 20-25 škol v České republice (základní i střední školy), které se angažují v oblasti výu

bottom of page