STAŇTE SE ČLENEM SGUNu PRÁVĚ NYNÍ
A ZÍSKEJTE VÝHODY ČLENSTVÍ:
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO:
HESLO:
ZAREGISTRUJTE SE
1 HOME > DLT > Informace o akci

Kdo jsme

Napište nám

Odkazy

Soutěže

Projekty

Kontakty

Nástěnka


Staň se lektorem

14:00-15:30 Phonetik in Bewegung – kreative Ausspracheübungen für den ganzen Körper

Phonetik in Bewegung – kreative Ausspracheübungen für den ganzen Körper

(Lektorin Anke Demmerling)

 

Wer seine Aussprache verbessern möchte, muss fleißig sein und braucht viel Geduld und wer eine Fremdsprache lernt, hat es noch schwerer, denn wer konzentriert sich schon auf Artikulation und Intonation, wenn grammatische Regeln befolgt und schwieriger Wortschatz memoriert werden möchten? Zudem ist es oftmals nicht einfach, direkt zu erfahren, was beim Sprechen eigentlich genau passiert und gutgemeinte Hinweise zum Sprechrhythmus sind mitunter nur schwer umsetzbar, wenn man mit der eigenen Muttersprache jahre- oder jahrzehntelang einem anderen System gefolgt ist. Der Workshop „Phonetik in Bewegung“ zeigt Tipps und Tricks auf, wie man diesen Herausforderungen kreativ und spielerisch begegnen kann und mit welchen Mitteln eine gute Aussprache mit dem ganzen Körper erlebbar wird. Es wird geklatscht, gestampft, gebrummt und gezischt und das allein, zu zweit oder in der Gruppe. Da ist sicherlich für jeden was dabei!

 

Fonetika v pohybu – kreativní výslovnostní cvičení pro celé tělo

Kdo chce zlepšit svou výslovnost, musí být pilný a potřebuje hodně trpělivosti, a kdo se učí cizímu jazyku, má to ještě těžší, protože kdo se bude soustředit na artikulaci a intonaci, když má dodržovat gramatická pravidla a memorovat těžkou slovní zásobu? Navíc mnohdy není jednoduché zjistit, co se vlastně při mluvení přesně děje a dobře míněné pokyny k rytmu mluvení se dají jen těžko provést, když člověk s vlastním mateřským jazykem dlouhá léta nebo desetiletí „poslouchal“ jiný systém. Workshop „Fonetika v pohybu“ ukáže tipy a triky, jak se těmto výzvám postavit kreativně a hravě a jakými prostředky se dá dobrá výslovnost zažít celým tělem. Budeme tleskat, dupat, bručet a syčet, a to sami, ve dvou nebo ve skupině. Určitě si každý najde to své!

 

Anke Demmerling, M.A.

·         geb. 1985 in Potsdam, Abitur 2004

·         2004-2007: Diplomstudium Politikwissenschaft an der Universität Potsdam

·         2007-2010: Bachelorstudium in den Fächern „Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“ und „Germanistische Sprachwissenschaft“ an der Friedrich-Schiller-Universität Jena; in dieser Zeit diverse Hospitations- und Unterrichtspraktika in den USA, in Japan und in Irland (erste Erfahrungen mit Aussprachetraining im Rahmen von studentischer Theaterarbeit)

·         2010-2012: Masterstudium „Internationaler Master Auslandsgermanistik / Deutsch als Fremdsprache – Deutsch als Zweitsprache“ an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Matej Bel Universität in Banská Bystrica; in dieser Zeit Unterrichtspraktika in Deutschland und der Slowakei sowie Tätigkeit als Deutschlehrerin in einem Intensivkurs für thailändische AustauschschülerInnen; außerdem Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Auslandsgermanistik der FSU Jena

·         2012/2013: DAAD-Sprachassistentin an der University of Melbourne in Australien; erste Erfahrungen in der Vermittlung phonetischer Grundlagen auf Hochschulniveau

·         seit September 2013: DAAD-Lektorin an der Technischen Universität in Liberec; Schwerpunkt in der Lehre auf der Phonetik des Deutschen; zudem freie Tätigkeit als Aussprachetrainerin in deutschsprachigen Projekten des Naiven Theaters in Liberec sowie Leitung von Phonetik-Seminaren im Rahmen der Sommerakademie des tschechischen Germanisten- und Deutschlehrerverbands (SGUN) 2017 in Český Krumlov

 

Anke Demmerling, M.A.

nar. 1985 v Postupimi, maturita 2004

2004-2007: diplomové studium Politická věda na Universität Potsdam

2007-2010: Bakalářské studium v oborech „Němčina jako cizí a druhý jazyk“ a „Germanistická jazykověda“ na Friedrich-Schiller-Universität Jena; v této době různé hospitace a vyučovací praxe v USA, Japonsku a Irsku (první zkušenosti s nácvikem výslovnosti v rámci studentského divadla)

2010-2012: Magisterské studium „Internationaler Master Auslandsgermanistik / Deutsch als Fremdsprache – Deutsch als Zweitsprache“ na Friedrich-Schiller-Universität Jena a Univerzitě Mateje Bela v Banské Bystrici; v této době vyučovací praxe v Německu a na Slovensku, učitelka němčiny v intenzivním kurzu pro thajské výměnné studenty; kromě toho vědecká pomocná síla na Institutu zahraniční germanistiky FSU Jena

2012/2013: jazyková asistentka DAAD na University of Melbourne v Austrálii; první zkušenosti ve výuce základů fonetiky na vysokoškolské úrovni

od září 2013: lektorka DAAD na Technické univerzitě v Liberci; těžiště ve výuce fonetiky němčiny; k tomu nezávislá činnost jako trenérka výslovnosti v jazykově německých projektech Naivního divadla v Liberci, vedení fonetických seminářů v rámci Letní akademie Spolku germanistů a učitelů němčiny v ČR (SGUN) 2017 v Českém Krumlově

 

 

© SGUN 2009    |   Autorská práva
E-mail: info@sgun.cz   |   telefon: +420 603 228 718