STAŇTE SE ČLENEM SGUNu PRÁVĚ NYNÍ
A ZÍSKEJTE VÝHODY ČLENSTVÍ:
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO:
HESLO:
ZAREGISTRUJTE SE
1 HOME > DLT > Informace o akci

Kdo jsme

Napište nám

Odkazy

Soutěže

Projekty

Kontakty

Nástěnka


Staň se lektorem

14:00-15:30 Sprachanimation im Deutschunterricht (Tandem)

Workshop: Sprachanimation im Deutschunterricht

(Lektorin: Susanne Bierlmeier)

 

Sprachanimation ist eine spielerische Methode, die das Interesse an der Fremdsprache, ihren Sprecher/-innen und der Kultur des jeweiligen Landes weckt. Ihre Aufgabe ist es, die Fremdsprache den Schüler/-innen auf kreative Art und Weise näherzubringen bzw. die bereits erworbenen Sprachkenntnisse zu aktivieren und zu vertiefen. Die Sprachanimation baut Sprechhemmungen ab und erleichtert somit Kontaktaufnahme und Kommunikation in gemischten Gruppen. Der Workshop der deutsch‑tschechischen Sprachanimation dient als Input für das Kennenlernen dieser spielerischen, informellen Methode und bietet den Teilnehmenden die Chance, unterschiedliche Spiele und Aktivitäten zu probieren, die sie im Deutschunterricht anwenden könnten. Die Sprachanimation versteht sich dabei vor allem als Motivationsschub für das Erlernen der Nachbarsprache. Der Workshop richtet sich an Deutschlehrer/-innen an Grund- und weiterführenden Schulen aller Schultypen. Die Sprachspiele und -aktivitäten sind für Schüler/-innen im Alter von 11 bis 15 bzw. 16 bis 20 Jahre bestimmt.

 

Jazyková animace je hravá metoda práce s jazykem, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi z cizí země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a aktivizovat a prohloubit dříve osvojené jazykové znalosti, odbourává zábrany a ostych při používání cizího jazyka, obavy z chyb či mluvení vůbec a usnadňuje vzájemný kontakt ve smíšených skupinách. Workshop česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Aktivity jazykové animace mají především motivační funkci při učení se cizímu jazyku. Seminář je určen pro učitele němčiny na základních a středních školách všech typů, zaměření aktivit bude orientované na skupiny žáků ve věku 11–15, resp. 16–20 let.

 

Susanne Bierlmeier studiert Deutsch als Fremd- und Zweitsprache sowie Linguistik mit Vertiefungssprache Tschechisch in Jena. Ergänzend absolviert sie derzeit die Ausbildung zur Theaterpädagogin. Die Schnittstelle zwischen Sprachenlernen, spielerischen Elementen und Theater erforscht sie weiter bei Čojč Theaternetzwerk Böhmen Bayern, wo sie als Mitglied des Sprachenteams an der Entwicklung und Durchführung des Sprachkurskonzeptes "Dáme dojč" (Deutsch für junge Tschech(inn)en) beteiligt ist. Ihre ersten Sprachanimationen für Tandem führte sie im Jahr 2014/15 im Rahmen der Stadtführungen des Projekts "Erlebe Pilsen!" durch.

 

Susanne Bierlmeier studuje obory němčina jako cizí a druhý jazyk a lingvistiku se zaměřením na češtinu na Univerzitě v Jeně. Zároveň si nyní doplňuje vzdělání v oboru divadelní pedagogiky. Propojením mezi učením se jazykům, hravými elementy a divadlem se zabývá v rámci Čojč divadelní sítě Čechy Bavorsko, v níž se jako člen jazykového týmu podílí na rozvoji a realizaci jazykového konceptu „Dáme dojč“ (Němčina pro mladé Čechy). Své první jazykové animace pro Tandem realizovala ve školním roce 2014/2015 v rámci městských prohlídek v projektu Zažij Plzeň!

© SGUN 2009    |   Autorská práva
E-mail: info@sgun.cz   |   telefon: +420 603 228 718