STAŇTE SE ČLENEM SGUNu PRÁVĚ NYNÍ
A ZÍSKEJTE VÝHODY ČLENSTVÍ:
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO:
HESLO:
ZAREGISTRUJTE SE
1 HOME > DLT > Informace o akci

Kdo jsme

Napište nám

Odkazy

Soutěže

Projekty

Kontakty

Nástěnka


Staň se lektorem

14:00-15:30 Deutsch in Bildergeschichten - witzig, kreativ und klar!

DEUTSCH IN BILDERGESCHICHTEN – witzig, kreativ und klar!

(Lekt. - Mrg. Hana Urbanová, Mgr. Soňa Jarolímková-Římková, Mgr. Lenka Švecová)

 

Wenn die Schüler am Unterricht Spaß haben, wenn wir ihre Aufmerksamkeit durch einen interessanten Inhalt, eine Methode oder eine Form wecken können, dann merken sie sich bestimmt viel mehr und freuen sich auf weitere Entdeckungen im Unterricht. Das Lernen wird auf diese Weise zu einer effektiven und attraktiven Form. Das ist uns als Lehrer eine der wichtigsten Bestrebungen, um ein möglichst positives Ergebnis beim Unterricht zu erreichen.

Im Rahmen unseres Workshops testen die Teilnehmer die Arbeit mit einem Set witziger Bildergeschichten und Illustrationen, die speziell für das Beherrschen konkreter grammatischer Strukturen und des bestimmten Wortschatzes geschaffen wurden. Sie machen sich auch mit praktischen Tipps und Methoden bekannt, wie man diese Materialien im Unterricht einsetzen kann oder sie an ein anderes / ähnliches Thema anpassen kann. Wir stellen Ihnen ein Unterrichtssystem vor, das aus raffinierten Bildern oder Abbildungen besteht, in denen sich die konkreten zweckgerichteten didaktischen Zusammenhänge, Verbindungen oder „Ableitungen des Inhaltes vom Bild“ verbergen. Die Teilnehmer erfahren natürlich auch, wie sie mit Hilfe dieses sinnreichen Bildermaterials angenehm Konversation führen und Geschichte erzählen können und dabei problemlos Wortschatz, Phrasen und sogar Grammatik in Zusammenhängen / logischen Komplexen unterrichten können.

Alle Unterrichtsmaterialien wurden nach den Wünschen und Bedürfnissen der Lehrer gestaltet und vielmals in der Praxis erprobt. Sie sind für Schüler an Grundschulen, Mittelschulen und auch Fachoberschulen geeignet. Die vorgestellten Materialien kann man gut dem Schülersprachniveau sowie den einzelnen Altersgruppen anpassen. Die Teilnehmer bekommen alle im Workshop vorgestellten Materialien, um sie gleich in ihrem Unterricht anzuwenden. Die Unterrichtmaterialien einschließlich Methodik gestalten und denken wir selbst aus mit Hilfe von vielen kreativen und begeisterten Lehrern der zahlreichen tschechischen Schulen. Es handelt sich also um eine progressive und aktuelle Bearbeitung der Unterrichtsinhalte.

 


Pokud se žáci při učení pobaví, dokážeme-li upoutat jejich pozornost zajímavým obsahem, metodou nebo formou, určitě si mnohem více zapamatují a těší se na další objevování ve výuce. Učení se tak stává velmi efektivním a atraktivním a o to nám jde jako učitelům především.

V rámci workshopu si účastníci vyzkouší práci se sadou vtipných obrazových příběhů a ilustrací určených speciálně pro osvojení konkrétních gramatických struktur a slovní zásoby. Také se seznámí s praktickými tipy a metodami, jak s těmito materiály pracovat a jak je aplikovat na další výukovou látku, téma. Představíme si systém výuky realizovaný prostřednictvím promyšlených ilustrací, které v sobě ukrývají potřebné didaktické souvislosti, návaznosti, „odvozeniny obsahu z obrazu“ - aneb jakým způsobem můžeme v hodině díky důmyslnému obrazovému materiálu konverzovat, vyprávět příběhy a zároveň se učit slovní zásobu, fráze či gramatické jevy v souvislostech a logických celcích.

Materiály byly vytvořeny na míru dle přání učitelů ZŠ a SŠ a mnohokrát ověřeny v praxi. Jsou vhodné pro žáky ZŠ, SŠ i VOŠ a jsou jimi velmi vítány. Představované materiály lze dobře přizpůsobit úrovni žáků, stejně jako jednotlivým věkovým skupinám. Účastníci obdrží všechny představované materiály a budou je moci ihned použít ve své výuce. Výukové materiály včetně metodických postupů vymýšlíme a vytváříme ve své autorské dílně, jejíž nepostradatelnou součástí je i řada tvořivých a nadšených učitelů z mnoha českých škol. Jedná se tedy o velmi progresivní a aktuální zpracování výukových obsahů.Mgr. Hana Urbanová vystudovala PedF UK, obor německý jazyk-dějepis. Působila jako učitelka německého jazyka a dějepisu na ZŠ a SŠ, lektorka jazykových kurzů, ilustrátor a didaktik mnoha elektronických výukových materiálů a počítačových aplikací pro jazykové i nejazykové předměty na ZŠ a SŠ. V současné době se věnuje výuce němčiny a angličtiny, didaktice a tvorbě výukových materiálů pro cizí jazyky, dějepis, český jazyk, chemii, zeměpis, matematiku a okrajově i další předměty. Materiály ilustruje a podílí se na tvorbě didaktických postupů a metod. Vyučuje metodické semináře pro učitele a interaktivní workshopy pro dospělé i děti. Spolupracuje se ZŠ, SŠ a JŠ po celé republice, s nakladatelstvím Fraus (did. portál Fred), s NIDV a s PedF UK.

Mgr. Soňa Římková-Jarolímková vystudovala PedF UK, obor německý jazyk-dějepis a rozšiřující studium anglického jazyka na TU Liberec. Vyučuje angličtinu a němčinu na ZŠ, působí jako lektorka jazykových kurzů, tlumočnice pro oblast sklářského a dřevozpracujícího průmyslu a pro Policii ČR. Vyučovala rovněž latinu pro studenty gymnázia a zájemce z veřejnosti. Věnuje se překladatelství regionálních publikací. 

Mgr. Lenka Švecová vystudovala PedF UK, obor německý jazyk-dějepis. Už od dob studií se intenzivně věnuje metodické činnosti a tvorbě výukových materiálů. Působila jako lektorka jazykových kurzů (zejména ŠA MB), učitelka německého jazyka na ZŠ a SŠ, metodik a grafik elektronických výukových materiálů a počítačových aplikací pro jazykové i nejazykové předměty na různých typech škol. Je spoluautorkou učebnice němčiny pro ZŠ. V současné době se věnuje výuce němčiny, didaktice a tvorbě výukových materiálů pro cizí jazyky, dějepis, český jazyk, chemii, zeměpis, matematiku a okrajově i další předměty. Materiály didakticky připravuje, graficky upravuje a vytváří metodické postupy pro jejich využití v praxi. Při jejich zpracování vychází z vlastní praxe a z potřeb jednotlivých učitelů a studentů, přičemž hojně využívá širokého spektra invencí pro způsob rozpracování a zobrazení výukového obsahu. Připravuje metodické semináře pro učitele a interaktivní workshopy pro dospělé i děti. Spolupracuje se ZŠ, SŠ a JŠ po celé republice, s nakladatelstvím Fraus (did. portál Fred), s NIDV a s PedF UK.

 

© SGUN 2009    |   Autorská práva
E-mail: info@sgun.cz   |   telefon: +420 603 228 718