STAŇTE SE ČLENEM SGUNu PRÁVĚ NYNÍ
A ZÍSKEJTE VÝHODY ČLENSTVÍ:
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO:
HESLO:
ZAREGISTRUJTE SE
1 HOME > DLT > Informace o akci

Kdo jsme

Napište nám

Odkazy

Soutěže

Projekty

Kontakty

Nástěnka


Staň se lektorem

9:30-11:00 Grammatik macht Spaß

Grammatik macht Spaß (Lektorin Dipl.-Ing. Dana Lisá)
Der Grammatikunterricht stellt für die Lehrer oft den anstrengendsten Teil des Unterrichts dar, denn für die Schüler ist er meistens monoton und gehört selten zu ihren Lieblingsaktivitäten. Viele Schüler sind außerdem frustriert, weil sie nicht fähig sind, die gelernten Regeln beim Reden anzuwenden. Deshalb ist es wichtig, Grammatik auf so eine Art und Weise zu vermitteln, dass sie für die Schüler interessant und maximal nutzbringend ist. In diesem Workshop konzentrieren wir uns vor allem auf Aktivitäten, die es ermöglichen, die Grammatikregeln in der Kommunikation zu verwenden, und mit deren Hilfe wir die Motivation der Schüler erhöhen und ihre Kreativität entwickeln können. Gleichzeitig werden grammatische Strukturen spielerisch und ungezwungen vermittelt und gefestigt. Die Teilnehmer probieren in der Schülerrolle unterschiedliche Brett- und Kartenspiele, sowie Rätsel und Rollenspiele aus, um selber zu erleben, wie diese Aktivitäten die Gruppendynamik und Motivation der Schüler beeinflussen können.  

Gramatika je zábava
  Výuka gramatiky představuje pro učitele většinou nejnáročnější část vyučovacího procesu, neboť je pro žáky monotónní a nepatří k nejoblíbenějším aktivitám. Řada žáků je navíc  frustrována skutečností, že i když gramatická pravidla znají, nejsou schopni je při mluvení aplikovat.   Je tedy důležité předávat gramatiku způsobem, který je pro žáky zajímavý a maximálně přínosný. V tomto workshopu se zaměříme zejména na aktivity, které umožňují použití gramatických pravidel při vlastní komunikaci, a pomocí nichž lze zvýšit motivaci žáků, rozvíjet jejich kreativitu a zároveň jim nenásilnou a hravou formou zprostředkovat výklad a procvičování gramatických struktur.   Účastníci si sami v roli žáků vyzkoušejí nejrůznější gramatické deskové a karetní hry, hádanky a rolové hry a v praxi si tak ověří, jak tyto aktivity ovlivní dynamiku skupiny a motivaci žáků k učení.    

Dipl. Ing. Dana Lisá
hat Chemie an der Chemisch -Technologischen Hochschule Prag sowie Germanistik an der Pädagogischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag studiert. Sie arbeitet als Fachassistentin am Lehrstuhl für Fremdsprachen der Tschechischen Technischen Universität in Prag sowie als Prüferin (und früher auch Lehrkraft) im Goethe-Institut Prag. Sie ist Multiplikatorin des fachbezogenen Deutschunterrichts mit 30jähriger Unterrichtspraxis. Seit 1998 leitet sie Weiterbildungsseminare für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer.  

Ing. Dana Lisá
je absolventkou VŠCHT Praha a Pedagogické Fakulty UK Praha (rozšiřující studium německého jazyka a literatury) a pracuje jako odborná asistentka na Katedře jazyků FEL ČVUT Praha a examinátorka (a dříve i lektorka) Goethe-Institutu Praha. Je multiplikátorkou odborného německého jazyka s  30letou pedagogickou praxí. Metodické semináře pro učitele němčiny vede od roku 1998.  
© SGUN 2009    |   Autorská práva
E-mail: info@sgun.cz   |   telefon: +420 603 228 718