STAŇTE SE ČLENEM SGUNu PRÁVĚ NYNÍ
A ZÍSKEJTE VÝHODY ČLENSTVÍ:
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO:
HESLO:
ZAREGISTRUJTE SE
1 HOME > DLT > Informace o akci

Kdo jsme

Napište nám

Odkazy

Soutěže

Projekty

Kontakty

Nástěnka


Staň se lektorem

Sprachanimation im Deutschunterricht an Grund- und weiterführenden Schulen, Mathias Straub, 15:00-16:30
Mathias Straub (Tandem)

Workshop: Sprachanimation im Deutschunterricht an Grund- und weiterführenden Schulen Sprachanimation ist eine spielerische Methode, die das Interesse an der Fremdsprache, ihren Sprecher/-innen und der Kultur des jeweiligen Landes weckt. Ihre Aufgabe ist es, die Fremdsprache den Schüler/-innen auf kreative Art und Weise näherzubringen bzw. die bereits erworbenen Sprachkenntnisse zu aktivieren und zu vertiefen. Die Sprachanimation baut Sprechhemmungen ab und erleichtert somit Kontaktaufnahme und Kommunikation in gemischten Gruppen. Der Workshop der deutsch‑tschechischen Sprachanimation dient als Input für das Kennenlernen dieser spielerischen, informellen Methode und bietet den Teilnehmenden die Chance, unterschiedliche Spiele und Aktivitäten zu probieren, die sie im Deutschunterricht anwenden könnten. Die Sprachanimation versteht sich dabei vor allem als Motivationsschub für das Erlernen der Nachbarsprache. Der Workshop richtet sich an Deutschlehrer/-innen an Grund- und weiterführenden Schulen aller Schultypen. Die Sprachspiele und -aktivitäten sind für Schüler/-innen im Alter von 11 bis 15 bzw. 16 bis 20 Jahre bestimmt. Dass die Sprachanimation als Methode für das Fremdsprachenlernen von Bedeutung ist, belegt u. a. das Europäische Sprachensiegel, das Tandem Regensburg 2006 und Tandem Pilsen 2008 verliehen wurde. 

Workshop: Jazyková animace ve výuce němčiny na základních a středních školách Jazyková animace je hravá metoda práce s jazykem, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi z cizí země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a aktivizovat a prohloubit dříve osvojené jazykové znalosti, odbourává zábrany a ostych při používání cizího jazyka, obavy z chyb či mluvení vůbec a usnadňuje vzájemný kontakt ve smíšených skupinách. Workshop česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Aktivity jazykové animace mají především motivační funkci při učení se cizímu jazyku. Seminář je určen pro učitele němčiny na základních a středních školách všech typů, zaměření aktivit bude orientované na skupiny žáků ve věku 11-15, resp. 16-20 let. Že je metoda jazykové animace přínosná, dokládá mj. i Evropská jazyková cena Label, která byla Tandemu Regensburg udělena v roce 2006 a Tandemu Plzeň v roce 2008.  

Mathias Straub
absolvierte an der Universität Regensburg ein Lehramtsstudium und das Bohemicum,  in Prag studierte er an der Akademie der Darstellenden Künste Theater. Er arbeitet als Kunsterzieher, freier Theatermacher und für das Čojč-Theaternetzwerk Bayern-Böhmen als Theaterpädagoge. Seit 2011 arbeitet Mathias Straub für das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem als freier Sprachanimateur. Er animiert u. a. für die Projekte „Nachbar.| Sprache? | Tschechisch!", „Gemeinsam in einem Boot", „Nachbarwelten" und das Programm „Freiwillige Berufliche Praktika".

Mathias Straub absolvoval studium učitelství a bohemistiky na Univerzitě Řezno a studium scénografie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Působí jako učitel výtvarné výchovy a divadelní tvůrce a pro divadelní síť Čechy-Bavorsko jako divadelní pedagog. Od roku 2011 spolupracuje s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem jako jazykový animátor na volné noze. Jazykové animace realizuje v projektech Němčina nekouše, Na jedné lodi a Sousední světy a dále v Programu podpory odborných praxí.
© SGUN 2009    |   Autorská práva
E-mail: info@sgun.cz   |   telefon: +420 603 228 718