STAŇTE SE ČLENEM SGUNu PRÁVĚ NYNÍ
A ZÍSKEJTE VÝHODY ČLENSTVÍ:
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO:
HESLO:
ZAREGISTRUJTE SE
1 HOME > DLT > Informace o akci

Kdo jsme

Napište nám

Odkazy

Soutěže

Projekty

Kontakty

Nástěnka


Staň se lektorem

Landeskundeunterricht mit Aspekten der CLIL Methode, Klára Jansová, 10:00-11:30
Landeskundeunterricht mit Aspekten der CLIL-Methode

Die Methode CLIL nutzt effektiv den Sprachfach und die nichtsprachlichen Fächern, damit die Lernenden möglichst viele Kenntnisse und Fähigkeiten entwickeln können. Im Deutschunterricht kann man die entsprechenden Prinzipien z. B. im Landeskundeunterricht anwenden und damit die Stunde kontextgebundener machen können. Die Lernenden erfahren damit nicht nur etwas Neues über die Sprache, sondern gewinnen gleichzeitig Kenntnisse, die über die üblichen Sprachkenntnisse hinausgehen.   Im Seminar werden wir mit konkreten Beispielen arbeiten, die uns ermöglichen, das Thema tiefer und komplexer zu bearbeiten. Vorherige Kenntnisse der CLIL-Methode werden nicht verlangt, das Seminar ist auch für die bestimmt, die mit dem CLIL bisher nicht gearbeitet haben.

Metoda CLIL efektivně využívá výuku jazyků a nejazykových předmětů k tomu, aby mohli žáci a studenti rozvíjet mnoho znalostí a dovedností. Ve výuce němčiny můžeme odpovídající principy použít např. k výuce reálií a udělat ji tak autentickou a s množstvím nejazykového kontextu. Žáci a studenti se tak učí nejen jazyk, ale získávají znalosti, které běžný jazyk překračují. V semináři budeme pracovat s konkrétními příklady, které nám umožní pracovat s tématem hlouběji a komplexněji. Znalosti CLILu nejsou nutné, seminář je určen i pro ty, kteří s ním dosud nepracovali.Mag. Klára Jansová studierte Deutsch und Mathematik an der Pädagogischen Fakultät der Karlsuniversität, absolvierte Studienaufenthalte im Ausland (Deutschland, Portugal). Seit zehn Jahren ist sie im Bereich der Ausbildung tätig, die meiste Zeit als Lektorin der deutschen Sprache. Zwei Jahre arbeitete sie als Koordinatorin bei CEMAT, womit sie bis heute zusammenarbeitet. Weiter übernahm sie die methodische Leitung der kompakten Unterrichtsreihe mit der Methode CLIL (Content and Language Integrated Learning). Zurzeit ist sie neben dem Sprachunterricht beim Verlag Klett als Fachberater für Ausbildung tätig.  

Mgr. Klára Jansová
vystudovala německý jazyk a matematiku na PedF UK, absolvovala studijní pobyty v zahraničí (Německo, Portugalsko). Již deset let působí v oblasti vzdělávání, většinu času jako lektorka německého jazyka. Dva roky působila na pozici koordinátorky v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), se kterým spolupracuje do současnosti. Dále se jako metodička podílela na vzniku ucelené řady učebních materiálů metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning). V současné době vedle jazykové výuky spolupracuje s nakladatelstvím Klett na pozici konzultanta ve vzdělávání.
© SGUN 2009    |   Autorská práva
E-mail: info@sgun.cz   |   telefon: +420 603 228 718