STAŇTE SE ČLENEM SGUNu PRÁVĚ NYNÍ
A ZÍSKEJTE VÝHODY ČLENSTVÍ:
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO:
HESLO:
ZAREGISTRUJTE SE
1 HOME > Aktuality

Kdo jsme

Napište nám

Odkazy

Soutěže

Projekty

Kontakty

Nástěnka


Staň se lektorem

AKTUALITY
Na tomto místě najdete všechny aktuální informace.
22.01.2013
Huráááá. Dobré zprávy (nejen) pro němčináře!
Milé kolegyně, milí kolegové,

tak se nám to po delší době konečně podařilo. 21.1.2013 vyšla tato tisková zpráva:

Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bude platit od září 2013


Od školního roku 2013/2014 nabude účinnosti upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Úpravy mohou školy začlenit ke svým ŠVP formou jednoho dodatku.
K obsahovým změnám v RVP ZV, které vzešly z mezirezortních jednání, dochází po sedmi letech od jeho vzniku. Mezi hlavní změny, ke kterým od 1. září 2013 dojde, bude úprava vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
...
Další výraznější úprava se týká vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Změní se zařazení vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který bude začleněn do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace místo kapitoly Doplňující vzdělávací obory, jako doposud. Do budoucna tak škola zařadí další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci šesti vyučovacích hodin týdně v rámci celého 2. stupně. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných šest disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka. Pouze v odůvodněných případech (obtížnost učit se další cizí jazyk z důvodů poruch učení či jiných zdravotních postižení) může žák ve stejné časové dotaci pokračovat v rozvíjení prvního cizího jazyka např. formou rozšířené konverzace. Žák si tak bude moci osvojovat cizí jazyk, který se již učil. Postavení vzdělávacího oboru Cizí jazyk v RVP ZV se nemění.
...
Další, obsáhlejší úprava bude následovat v rámci tzv. inovace RVP ZV, která začne ještě v letošním roce a jejíž dokončení se předpokládá v roce 2016.


Tisková zpráva MŠMT ČR, zveřejněna 21. 1. 2013, http://www.msmt.cz/pro-novinare/uprava-ramcoveho-vzdelavaciho-programu-pro-zakladni

© SGUN 2009    |   Autorská práva
E-mail: info@sgun.cz   |   telefon: +420 603 228 718