STAŇTE SE ČLENEM SGUNu PRÁVĚ NYNÍ
A ZÍSKEJTE VÝHODY ČLENSTVÍ:
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO:
HESLO:
ZAREGISTRUJTE SE
1 HOME > Aktuality

Kdo jsme

Napište nám

Odkazy

Soutěže

Projekty

Kontakty

Nástěnka


Staň se lektorem

AKTUALITY
Na tomto místě najdete všechny aktuální informace.
17.12.2012
Cena pro učitele němčiny 2012/2013
Cena pro učitele němčiny 2012/2013
Jste učitelem německého jazyka v České republice? Umíte nadchnout své žáky a studenty mimořádně dobrou výukou němčiny? Baví vás vytvářet nové a inovativní projekty do vyučování a realizovat je se svými žáky? Je pro vás důležité motivovat žáky a studenty poutavou a zajímavou výukou zaměřenou především na ně a tím také dělat reklamu němčině?
V rámci kampaně „šprechtíme" společně vypisují partneři kampaně pod patronátem Ministerstva školství ČR a ve spolupráci se Spolkem germanistů a učitelů němčiny ČR Cenu pro učitele němčiny 2012/13. Cenou mají být vyznamenáni příkladně angažovaní učitelé němčiny v České republice, kteří se ve školním roce 2012/13 zvláštním způsobem zasloužili o podporu německého jazyka.
Ucházejte se do 3. května 2013 o cenu pro učitele němčiny 2012/13!
Ceny
1.cena 25 000 Kč
2.cena 20 000 Kč
3.cena 15 000 Kč

Ceny budou výhercům slavnostně předány německým velvyslancem Detlefem Lingemannem na velvyslanectví Spolkové republiky Německa v červnu 2013. Kromě toho budou nositelé ceny ještě jednou poctěni spolu se svými žáky na malé slavnosti (plánována na začátek školního roku v září 2013).
Zadání
Zrealizujte v právě probíhajícím školním roce ve vyučování němčiny zajímavý a inovativní projekt orientovaný na žáky, ve kterém byste dělali reklamu němčině! Ukažte nám, že dokážete své žáky nadchnout dobře připravenou výukou i aktivitami mimo osnovy a nabízíte tak vzorovou výuku cizích jazyků, která může v ostatních žácích vzbudit zájem o předmět německý jazyk. Představte nám svůj projekt a jeho realizaci v hodinách němčiny ve vaší škole. Projekt musí být uskutečněn ve školním roce 2012/13 u vás ve škole. Dokumentace projektu by měla být v rozsahu maximálně 10 stran. Kromě podrobného popisu (cca 2 strany) může být rozšířena o práce žáků, fotografie, plakáty filmy či audionahrávky.
Čím působivější budou vaše podklady, tím větší budou vaše šance!

Průběh žádosti
Prosíme o následující podklady k žádosti:
• představení cíle/ů výuky projektu (1 strana)
• plán realizace projektu a shrnutí výsledků (1 strana)
• představení zúčastněných partnerů (např. učitelů jiných předmětů, externích partnerů školy, zúčastněných skupin žáků, sponzorů a příznivců, jiných místních, národních či mezinárodních partnerů)
• alespoň dva příspěvky nebo komentáře žáků, kteří se projektu zúčastnili
• formulář žádosti potvrzený vedením školy

Formulář žádosti a všechny potřebné podklady zašlete prosím ve trojím vyhotovení nejpozději 3. května 2013 na:
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
kulturní oddělení
P.O. Box 88
118 00 Praha 1

Zúčastnit se mohou všichni učitelé České republiky, kteří vyučují němčinu ve státních, soukromých nebo církevních školách. Učitelé vyslaní programem Spolkové republiky Německo a Rakouska jsou z účasti vyloučeni.

Porota
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Národní institut pro další vzdělávání
Spolek germanistů a učitelů němčiny ČR
Goethe-Institut Praha
Centrála pro školství v zahraničí
Rakouský institut Brno

Kontakt:
S dotazy k obsahu soutěže a k žádostem se prosím obracejte na:

Goethe-Institut
Kooperace ve vzdělávání němčiny
Susan Zerwinsky
Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha
susan.zerwinsky@prag.goethe.org
www.goethe.de/praha/vzdelavani


Další informace na internetu: www.sprechtime.cz

© SGUN 2009    |   Autorská práva
E-mail: info@sgun.cz   |   telefon: +420 603 228 718